There was a problem loading some of the resources required for proper operation of the site. Please check your network settings and browser add-ons to ensure no resources are being blocked. Please check some hints or contact us at support@stargames.com for assistance.

StarGames se zobrazuje v: Čeština

Všeobecné smluvní podmínky

Tuto platformu pro on-line hry provozuje společnost Europe Entertainment Ltd. Vzhledem k tomu platí na této platformě Všeobecné smluvní podmínky společnosti Europe Entertainment Ltd.

Europe Entertainment Ltd.
Vincenti Buildings, Suite No. 509
28/19 Strait Street
Valletta VLT1432 Malta

I. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Europe Entertainment Ltd. (dále jen „provozovatel“) byl řádně registrován na Maltě dne 20. listopadu 2007 pod registračním číslem C42855 a pod obchodní adresou Vincenti Buildings, Suite No. 509, 28/19 Strait Street, Valletta. Europe Entertainment Ltd. vlastní licenci, jež byla vystavena úřadem Malta Gaming Authority (www.mga.org.mt), a provozuje tyto webové herní stránky s licencí třídy 3 s číslem MGA/CL3/391/2007, vystavenou dne 9. března 2009, dále pak s licencí třídy 1 s číslem MGA/CL1/538/2008, vystavenou dne 7. února 2010, s licencí třídy 1 s číslem MGA/CL1/810/2012, vystavenou dne 24. července 2012, s licencí třídy 2 s číslem MGA/CL2/1118/2015, vystavenou dne 12. ledna 2016, a s licencí třídy 1 s číslem MGA/CL1/1202/2016, vystavenou dne 27. května 2016. Malta Gaming Authority je zákonným orgánem.

Tyto Smluvní podmínky společnosti Europe Entertainment zakládají a řídí smluvní vztah mezi hráčem a společností tak, jak je v nich uvedeno. Hráč tímto potvrzuje a uznává výhradní platnost těchto Smluvních podmínek.

Pokud se obsah Všeobecných smluvních podmínek v jiných jazycích liší od anglického znění, přednost má anglické znění. To platí rovněž pro pravidla hry, veškeré texty na webu, jakož i veškeré informace týkající se bonusových programů nebo bonusových systémů.

A. Rozsah působnosti

1. Smluvní podmínky platí pro obsah a služby na webu (dále jen „web“). Platí rovněž pro obsah zaslaný nebo nahraný (např. nahrané obrázky) na web hráči elektronickou poštou, SMS, příspěvky komunit nebo zprávy na chatu (v následujícím textu jen „obsah hráčů“) a výplatu výher, jakož i nákup virtuální měny (podle níže uvedeného popisu). Smluvní podmínky platí ve znění v okamžiku použití obsahu a služeb.

2. Platforma je hráčům k dispozici na internetu a jako mobilní verze. Internetová verze je určena pro počítač, zatímco mobilní verzi mohou hráči využívat na svých koncových přístrojích jako jsou mobilní telefony či tablety. Mobilní verze je omezena, nemohou zde být aktivovány veškeré funkce a hry platformy. Způsob využívání platformy na počítači či v rámci mobilních přístrojů a/nebo jiného hardwaru či softwaru nemá žádný vliv na platnost těchto VOP.

3. Hráč Smluvní podmínky uznává a potvrzuje dokončením registračního procesu kliknutím na zaškrtávací políčko „Přijímám všeobecné smluvní podmínky“ a stisknutím tlačítka Zaregistrovat.

B. Rozhodující právo

1. Veškeré právní vztahy mezi provozovatelem a hráčem, jejich vznik či zaniknutí a všechny z toho vyplývající spory podléhají maltézskému právu, nezávisle na bydlišti hráče.

2. Podle zákonů země stálého bydliště hráče mohou být hry a sázení on-line nezákonné. V takových případech nesmí hráč služeb společnosti využívat. Společnost nepřijímá v tomto směru žádnou odpovědnost a nenahradí hráči žádné škody jím utrpěné v důsledku porušení jakýchkoliv zákonných ustanovení, která se mohou na hráče vztahovat. Hráč musí čas od času ověřovat, zda jedná v souladu se zákonnými ustanoveními, která se na něj vztahují.

C. Popis služeb

1. Společnost nabízí herní platformu, která může být využívána jak na počítači tak jako mobilní verze s omezeními.

2. Na herním webu se hráči mohou účastnit her založených na dovednostech, her v kasinu a her v živém kasinu. Hry založené na dovednostech a hry v kasinu lze hrát sázením virtuální měny („hvězd“) i peněz, zatímco hry v živém kasinu lze hrát pouze se skutečnými penězi. Hry v kasinu a hry v živém kasinu za peníze jsou dostupné pouze hráčům s trvalým bydlištěm v jurisdikci, která nezakazuje nabízení těchto her osobami s licencí na Maltě (viz bod IV. A.). Hry v živém kasinu jsou zakázány hráčům s trvalým bydlištěm v následujících zemích: Rakousko, Bolívie, Kuba, Kypr, Etiopie, Francie, Izrael, Itálie, Keňa, Lotyšsko, Myanmar, Srí Lanka, Švýcarsko, Turecko, Filipíny, Dánsko a Spojené státy americké.

3. Mobilní verze platformy nabízí kasinové hry. Provozovatel si vyhrazuje právo rozšiřovat a/nebo redukovat nabídku her a funkcí platformy. Hry lze hrát buď o virtuální měnu (tzv. stars) nebo o peníze. Kasinové hry jsou dostupné pouze hráčům s trvalým bydlištěm v jurisdikci, která nezakazuje nabízení těchto her osobami s licencí na Maltě (viz bod IV.A.).

4. Je zakázáno, aby hráči používali proxy servery a/nebo jakoukoliv jinou formu softwarových programů či nástrojů za účelem zastírání své skutečné lokality a obcházení mechanismů, které využívá provozovatel k tomu, aby omezil přístup ke hrám. Pokud provozovatel zjistí, že hráč tyto mechanismy obešel a tím porušil tyto VOP, má provozovatel možnost příslušný účet hráče zablokovat a veškeré výhry, které se na něm nacházejí, zadržet.

5. Na hry mezi osobami nabízené na tomto webu se vztahuje licence třídy 3 vydaná Úřadem pro loterie a hry na základě Předpisů pro hraní her na dálku z roku 2004 (vyhláška č. 176). Tyto hry jsou zajišťovány herní platformou společnosti Greentube Malta Ltd, která je držitelem licence třídy 4 č. MGA/CL4/247/2006 vydané na Maltě. Pravidla her lze nalézt zde.

6. Na hry v reálném čase Evolution nabízené na těchto webových stránkách se vztahuje licence třídy 1 (MGA/CL1/810/2012) vydaná společnosti Europe Entertainment Ltd. Úřadem pro loterie a hry na základě Předpisů pro hraní her na dálku z roku 2004 (vyhláška č. 176). Tyto hry jsou zajišťovány herní platformou společnosti Evolution Malta Ltd, která je držitelem licence třídy 4 č. MGA/CL4/664/2010 vydané na Maltě. Pravidla her lze nalézt v tomto oddíle.

7. Na hry v reálném čase Greentube nabízené na těchto webových stránkách se vztahuje licence třídy 1 (MGA/CL1/538/2008) vydaná společnosti Europe Entertainment Ltd. Úřadem pro loterie a hry na základě Předpisů pro hraní her na dálku z roku 2004 (vyhláška č. 176). Tyto hry jsou zajišťovány herní platformou společnosti Greentube Malta Ltd, která je držitelem licence třídy 4 č. MGA/CL4/539/2008 vydané na Maltě. Pravidla her lze nalézt v tomto oddíle.

8. Na hry v kasinu nabízené na tomto webu se vztahuje licence třídy 1 vydaná Úřadem pro loterie a hry na základě Předpisů o hraní her na dálku z roku 2004 (vyhláška č. 176). Tyto hry jsou zajišťovány herní platformou společnosti Greentube Malta Ltd, která je držitelem licence třídy 4 č. MGA/CL4/539/2008 vydané na Maltě. Pravidla her lze nalézt zde.

9. Na sportovní sázení nabízené na tomto webu se vztahuje licence třídy 2 vydaná maltským Úřadem pro loterie a hry na základě Předpisů o hraní her na dálku z roku 2004 (vyhláška č. 176). Tyto hry jsou zajišťovány herní platformou společnosti Best Gaming Technology GmbH, která je držitelem licence třídy 4 č. MGA/CL4/1117/2015 vydané na Maltě. Pravidla her lze nalézt zde.

10. Společnost si vyhrazuje právo přístup hráčů ke hrám a službám podmínit splněním určitých podmínek (jako je například minimální věk, minimální počet hraných her a poskytnutí dokladů o platbách, které měly být provedeny) navíc k článku D.

11. Společnost si vyhrazuje právo čas od času rozšířit nebo změnit počet a typ služeb.

12. Společnost si vyhrazuje právo dle svého uvážení odmítnout nebo omezit sázky hráčů.

13. Hry v živém kasinu

13.1. Při hraní her v živém kasinu je hráčům dovoleno hrát najednou pouze u jednoho stolu a nikdy jim nebude dovoleno hrát u více stolů současně.

13.2. Všechny stoly pro hry v živém kasinu jsou sledovány zaměstnanci příslušného provozovatele živého kasina.společnosti Evolution Malta Ltd. Pokud nebo když se hráč setká s jakýmikoliv potížemi, může k vyjádření svých obav a kladení dotazů využít možnosti živého chatu, dostupné na webu. Chatovací místnosti jsou pod trvalým dohledem moderátora.

13.3. Pokud rozdávající na stolech v živém kasinu udělá chybu, zaměstnanec odpovědný za tento konkrétní stůl zkontroluje videozáznam sporné hry a pokud rozhodne, že došlo k chybě, budou všechny sporné sázky hráčům v této konkrétní hře vráceny. Přijaté rozhodnutí je konečné a nelze proti němu žádným způsobem protestovat.

13.4. Hry v živém kasinu se hrají se skutečnými penězi. Bonusové peníze smí být použity pro hraní vybraných her v živém kasinu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, popř. rozšířit možnost hraní s bonusovými penězi. Provozovatel zakazuje uzavírání Sure bets (sázek s možností výhry 70 % či více) s bonusovými penězi i běžné uzavírání Sure bets se skutečnými penězi. Provozovatel si vyhrazuje právo účet hráče zablokovat a zabavit a/nebo zadržet veškeré výhry nebo výplaty, jichž bylo docíleno porušením těchto pravidel platformy a/nebo porušením těchto VOP.

13.5. Všechny další články uvedené v těchto smluvních podmínkách, které se vztahují na hry v kasinu a hry založené na dovednostech, se vztahují rovněž na všechny hry v živém kasinu nabízené na tomto webu.


D. Podmínky účasti

1. Aby se hráči mohli účastnit her nabízených na webu, musejí přesně dokončit registrační proces a přitom poskytnout přesně a úplně všechny požadované informace. Každý hráč vytvoří své vlastní jméno hráče (dále jen „přezdívka“). Tato přezdívka může být hráčem využívána jak na počítači tak v mobilní verzi platformy. Na registraci a účast ve hrách nabízených na webu neexistuje žádný právní nárok.

2. Hráč ručí za to a prohlašuje, že po celou dobu:
 • není občanem Spojených států amerických;
 • není omezen omezenou způsobilostí k právním úkonům;
 • nejedná jménem jiné strany;
 • není označen za nutkavého hráče;
 • nebude ukládat peníze pocházející z trestné, nezákonné a/nebo nedovolené činnosti;
 • nebude ukládat peníze přes kreditní kartu v případě, že není oprávněn disponovat touto kreditní kartou a/nebo příslušným bankovním účtem;
 • nebude se účastnit her za peníze a/nebo ukládat peníze pro tyto hry v případě, že hry poskytované společností nejsou povoleny podle příslušné jurisdikce mateřské země hráče;
 • nebude ukládat peníze na účet za žádným jiným účelem než je účast v on-line hrách a turnajích nabízených společností, kromě jiného zejména z nezákonných nebo trestných důvodů (např. praní peněz);
 • není již na našem webu zaregistrován s aktivním účtem;
 • neuzavře svůj účet na platformě za účelem opětné registrace jako nový uživatel na stejném webu;
 • nebude prodávat účty jiným hráčům, převádět účty na jiné hráče a/nebo pořizovat účty od jiných hráčů;
 • nebude převádět peněžní prostředky mezi hráčskými účty.
3. K účasti na hrách nabízených na webu jsou oprávněny pouze soukromé osoby nad 18 let a/nebo příslušného věku požadovaného podle příslušné jurisdikce mateřské země hráče. Estonští hráči musejí být ve věku nad 21 let. Společnost si vyhrazuje právo požadovat od hráčů poskytnutí důkazu o jejich věku a odmítnout přístup ke službám a hrám jednotlivým hráčům v případě, že hráč neposkytl dostatečný důkaz.

4. Hry a služby nabízené na webu jsou založeny na současném stavu technologií. Společnost neposkytuje záruku na dostupnost a nepřetržitou plnou funkčnost všech jejích her a služeb. Společnost vynaloží veškeré přiměřené úsilí na odstranění každých zjištěných vad, které se mohou vyskytnout.

5. Za technickou konfiguraci počítače nebo zařízení používaného pro připojení k našemu webu jsou zodpovědní výhradně hráči. Podrobnosti o doporučené konfiguraci jsou uvedeny na webu v sekcích Nápověda a Často kladené dotazy.

6. Přístup ke hrám nebo turnajům za peníze nebo účast v nich a přijímání cen mohou v závislosti na zemi trvalého bydliště hráče podléhat různým právním předpisům. Společnost nepodporuje používání služeb nebo účast v hrách nabízených na webu u hráčů, kteří mají trvalé bydliště v zemích, v nichž tyto služby nebo hry nejsou povoleny zákonem. Tato odpovědnost za používání služeb poskytovaných na webu v souladu s příslušnými právními předpisy leží výhradně na hráči.


E. Soutěže

1. Kromě článku D může účast v soutěžích dostupných na webu podléhat dalším omezením. Tato omezení budou nezávazně jasně oznámena prostřednictvím webu. Na registraci a účast v soutěžích neexistuje žádný právní nárok.

2. Před jakýmikoliv soutěžemi je v případě, že účastí v těchto soutěžích mají být vyhrány ceny, na webu uvedeno oznámení. Je-li to vhodné, obsahuje popis těchto cen konkrétní dodací podmínky. Společnost si vyhrazuje právo nahradit kteroukoliv cenu jinou cenou stejné hodnoty bez předchozího upozornění.

3. Vítězem soutěže je hráč oficiálně společností vyhlášený za vítěze po jejím ukončení. Společnost si vyhrazuje právo opravit se zpětnou účinností jakékoliv chybné výsledky her a výsledné výhry. Peněžní výhry budou připsány na herní účet vítěze. Neexistuje žádný zákonný opravný prostředek.

4. Podle bodů 7 až 9 článku A v části II těchto Smluvních podmínek je účast zaměstnanců společnosti nebo sponzorů, jakož i jakýchkoliv příbuzných zakázána.

5. Ztráta internetového připojení
a) Dovednostní hry
Ztráta internetového připojení při hrách pro jednoho hráče
Aby hra mohla být hodnocena pozitivně, musí být vyhrána dle řádných pravidel. Pokud hráč ztratí připojení k internetu, má během následujících 2 minut příležitost vrátit se do hry. Čas ve hře zatím normálně běží. Jestliže se hráč do hry během 2 minut nestihne vrátit, bude mu započítán poslední platný stav bodů.
Ztráta internetového připojení při hrách pro více hráčů
Aby hra mohla být hodnocena pozitivně, musí být vyhrána dle řádných pravidel. Navíc je nutné, aby byli hráči během celé hry připojeni k internetu.

Pokud hráč ztratí internetové připojení, má během následujících 2 minut příležitost vrátit se do hry. Jestliže se mu to podaří, zůstane jeho ztráta připojení bez následků – pokud ho však mezitím někdo ze spoluhráčů kvůli překročení časového limitu ze hry nevyhodí. Při vyhození ze hry nebo překročení časového limitu 2 minut převezme roli hráče průměrně naprogramovaný počítač a dohraje za něj hru. Hráč má i přesto možnost do hry opět vstoupit.

Jestliže počítač nebo hráč – poté co se opět vrátil do hry – hru vyhraje, dojde k vrácení sázek všem hráčům. Jinak se hra bude hodnotit jako prohraná. Pokud oba hráči ztratí připojení k internetu, dojde také k navrácení sázek.

b) Kasinové hry
Jestliže se poté, co hráč zahájil nové kolo v kasinové hře, přeruší připojení k internetu, může hráč do určité doby znovu vstoupit do hry za předpokladu, že hra ještě neskončila. Ztratí-li hráč připojení k internetu, bude rozehrané kolo dohráno do konce. Jakmile je toto kolo dohráno, čeká se na návrat hráče do hry. Jestliže se hráči nepodaří vrátit se do hry, převezme od okamžiku přerušení připojení jeho roli počítač a dohraje za něj hru, přičemž o sázkách rozhodne na základě nejnižšího možného rizika pro hráče.

c) Poker
Pokud hráč ztratí připojení k internetu, převezme za něj hru počítač. Počítač-hráč bude v každém možném případě checkovat, jinak skládat karty. V tomto případě má hráč, který vypadl ze hry, stále možnost získat pot, jestliže jeho spoluhráči již nic nevsadí.


F. Duševní vlastnictví

1. Zaregistrováním účtu a/nebo použitím kterékoliv ze služeb na webu hráč potvrzuje, že celý obsah webu náleží výhradně společnosti. Hráč musí obsah webu a informace na něm používat pouze pro osobní potřebu a musí se zdržet použití tohoto duševního vlastnictví jakýmkoliv jiným způsobem.

2. Společnosti jsou udělena veškerá výhradní práva duševního vlastnictví bez licenčního poplatku k materiálům (jako například k fotografiím, dotazům, připomínkám, textovým zprávám apod.), které jsou předloženy na webu. Neexistuje žádný nárok na náhradu nebo odměnu jakéhokoliv druhu.


G. Nesprávné chování

1. Při používání služeb je zakázáno jakékoliv nesprávné chování. Za nesprávné chování jsou považována kromě jiného zejména následující jednání:
 • hráči nedodržují pravidla komunikace mezi hráči (viz bod H níže);
 • hráči záměrně poskytují nesprávné nebo klamné informace;
 • i pouhý pokus o manipulaci s výsledky her smluvenými způsoby, změnami programu nebo jakýmkoliv jiným způsobem;
 • hráči záměrně způsobí nesprávné funkce nebo závady webu s cílem porušit přirozený průběh hry nebo jich s tímto cílem využije;
 • zaregistrovaný hráč otevře další účet;
 • porušení kteréhokoliv jiného předpisu stanoveného v těchto Smluvních podmínkách.
2. Hráč neprovede dekompilaci nebo se nepokusí o dekompilaci programových prostředků na webu nebo nevyvine programové prostředky, které by rušily programové prostředky pro komunikaci mezi klientem a serverem používané na webu.

3. Použití jakéhokoliv programu, který podporuje umělou inteligenci, je přísně zakázáno. Zakázané programové prostředky mohou zahrnovat programové prostředky, které umožňují profilování protivníka, tajnou dohodu hráčů nebo jakýkoliv jiný program, který podle mínění společnosti umožňuje hráči podvádět nebo dává jednomu hráči nespravedlivou výhodu nad druhým hráčem. Společnost může pro účely vyšetřování podniknout kroky s cílem zjistit a zamezit používání těchto programových prostředků hráči, včetně čtení seznamu aktuálně běžících programů na počítači hráče tam, kde je to možné, nebo profilování chování hráče. Pokud společnost úspěšně identifikuje použití zakázaných programů, vyhrazuje si právo zablokovat účet hráče, který se toho dopustil, na dobu nejméně šesti (6) měsíců, zabavit veškeré peněžní prostředky na tomto účtu a/nebo hráče dočasně vyloučit z používání služeb společnosti a kteréhokoliv z jejích webů.

4. Hráč nebude jednat v tajné dohodě se spoluhráči (tj. nestandardní týmová hra). Pokud společnost zjistí týmovou hru, má právo zabavit výhry všech hráčů jednajících v tajné dohodě

5. Opakované a vědomě učiněné pěněžní sázky či sázky v podobě bonusových peněz s min. 70% šancí na výhru (známé také pod názvem arbitrážní sázky) jsou na této platformě zakázané. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat účet hráče či mu zabavit veškeré výhry získané porušením tohoto pravidla a/nebo porušením všeobecných obchodních podmínek.


H. Komunikace a chování všeobecně mezi hráči

Hráčům je povoleno poskytovat obsah za účelem interakce s jinými hráči přátelským a slušným způsobem. Hráči mohou např. spolu komunikovat pomocí funkce pro chat v rámci zájmové skupiny pro hru nebo v rámci samotné hry. Chatovací místnosti jsou pod trvalým dohledem moderátora.

Hráči jsou odpovědní za jimi nahraný obsah. Nahraný obsah nesmí být nezákonný nebo porušovat práva třetích stran. Za nahraný obsah, který je nezákonný nebo porušuje práva třetích stran, nelze společnost činit odpovědnou a nepřijme za něj žádnou odpovědnost. Hráči jsou povinni respektovat soukromí jiných hráčů, nevyvěšovat na webu žádné politické, rasistické, xenofobní, pornografické nebo sexuálně hanlivé poznámky a neprovádět „stalking“ nebo jinak jakýmkoliv způsobem obtěžovat jiné hráče.

Kromě toho je zakázáno:
 • vyvěšovat reklamy;
 • zveřejňovat jakékoliv poptávky nebo pořádat průzkumy nebo ankety;
 • nahrávat nebo vyvěšovat řetězové dopisy;
 • shromažďovat osobní údaje o jiných hráčích bez jejich výslovného předchozího souhlasu;
 • přenášet jakýkoliv druh virů nebo spamu nebo se pokusit o jakýkoliv jiný druh rušení nebo přerušení jiných počítačových systémů a programů;
 • nahrávat nebo vyvěšovat zprávy výhradně za účelem přenosu náboženského, politického nebo ideologického obsahu;
 • rušit jiné hráče vkládáním bezvýznamných zpráv nebo kombinací dopisů atd.;
 • jednat v tajné dohodě s jinými hráči a nutit spoluhráče k určitému způsobu jednání;
 • jednat v tajné dohodě s jinými hráči pomocí samostatného systému pro chat poskytovaného třetí stranou;
 • záměrně jakýmkoliv způsobem blokovat hry a normální tok komunikace;
 • ovlivňovat výsledek hry tajnou dohodou s jinými hráči, rušením programu nebo pokusy o jakékoliv jiné způsoby v rozporu s pravidly.
Obsah poskytovaný hráči je neustále zaznamenáván a sledován. Společnost je oprávněna jakýkoliv obsah porušující Smluvní podmínky odstranit a zakázat další nahrávání takového obsahu. Kromě toho má společnost právo výhradně dle svého uvážení přestat nabízet jakéhokoliv nahrávání obsahu. Zahrnuje to rovněž právo odstranit funkci pro chat v rámci zájmové skupiny nebo v rámci samotné hry.
Každý nezákonný obsah může být nahlášen příslušným úřadům.


I. Sankce za nesprávné chování

V případě nesprávného chování hráče si společnost vyhrazuje právo hráče ihned vyloučit z jakéhokoliv dalšího používání webu a smlouvu se společností ukončit. Kromě toho je společnost oprávněna přerušit a ukončit probíhající hry, zablokovat účty hráčů s předchozím upozorněním nebo bez něj a až do vyjasnění situace zadržet zůstatek hráče na hráčském účtu a každé neoprávněně vyhrané ceny na náklady hráče.


J. Vypovězení

Obě strany jsou oprávněny smlouvu kdykoliv vypovědět s okamžitou platností bez sdělení důvodu nebo příčiny. Hráč může svoji smlouvu se společností vypovědět zasláním e-mailu týmu webové podpory s uvedením svého jména a názvu účtu. Do 2 týdnů od přijetí tohoto e-mailu a zodpovězení bezpečnostní otázky společnost příslušný účet zruší a zůstatek vyplatí na účet hráče. V případě nemožnosti poskytnout správnou odpověď na bezpečnostní otázku je nutno zaslat kopii platného oficiálního identifikačního formuláře, který obsahuje fotografii, na adresu: support@stargames.com. Údaje na účtu musejí odpovídat údajům na identifikačním dokumentu. Pro výplatu jakýchkoliv zůstatků platí podmínky dle článku IV.C. Po vypovězení smlouvy podle článku I.J nebude mít hráč žádný další nárok či nároky a/nebo přístup ke svému účtu nebo k jakýmkoliv souvisejícím službám a/nebo virtuální měně.


K. Ochrana hráčů

Společnost chrání své hráče před závislostí na hraní her nabízením omezení účtů a pozastavení účtů. Hráči mohou své limity zvýšit nebo snížit dle svého uvážení. Přísnější limity či zablokování hráčského konta nabývají platnosti okamžitě, zatímco změny v omezení konta se stávají platnými až po uplynutí nejméně 7 dní. Pokud by si hráči přáli jakýmkoliv způsobem své účty omezit nebo pozastavit, zašlou e-mail na adresu: "support@stargames.com", s uvedením jejich uživatelského jména a odpovědi na jejich bezpečnostní otázku.

1. Limity účtů
1.1 Měsíční limit pro vklad
Hráči mohou vklady na svůj účet omezit zvolením měsíčního limitu pro vklad. Pokud hráč zvolí určitý měsíční limit pro vklad, nebude již moci na účet poukazovat žádné další peníze.

1.2. Limity pro kasino
V rámci her v kasinu na webu si mohou hráči sami nastavit následující limity:
 • maximální sázka za den, týden nebo měsíc;
 • maximální ztráta za den, týden nebo měsíc;
 • časový limit pro každou návštěvu kasina.
1.3 Limity sportovních sázek
V rámci sportovního sázení na webu si hráči mohou sami nastavit tyto limity:
 • maximální sázka za den, týden nebo měsíc,
 • maximální ztráta za den, týden nebo měsíc.
2. Pozastavení účtu
Hráči se mohou výhradně dle svého uvážení rozhodnout svůj účet pro hraní her pozastavit, a to na dobu určitou nebo neurčitou.


L. „Stars“ (hvězdy - virtuální měna)

1. Hráčům je za provádění určitých činností na webu přidělována virtuální měna („Stars“). Stars lze získávat a používat pouze jako sázky v různých hrách na webu. Nelze je používat při hrách v živém kasinu. Stars nelze nikdy převést na peníze nebo ceny.

2. Získávat/dostávat Stars nejsou oprávněni hostující hráči.

3. Stars jsou přidělovány podle systému předem objektivně stanovených kritérií, který je podrobně vysvětlen na webu v sekci Často kladené dotazy v sekci s nápovědou. Provozovatel si vyhrazuje právo provést kdykoliv výhradně a naprosto dle svého uvážení ve zmíněném systému změny. Jakékoliv změny budou oznámeny na webu.

4. Stars lze získávat tak, jak je uvedeno výše, zdarma a lze je rovněž zakoupit ve webovém obchodě. Další informace v tomto směru viz bod M níže – Všeobecná ustanovení pro virtuální měnu.

M. Všeobecná ustanovení pro virtuální měnu

1. Provozovatel na webu nabízí hry založené na dovednostech a hry v kasinu, za které mohou hráči získávat virtuální měnu a používat ji v souladu s těmito smluvními podmínkami. Virtuální měnu nelze používat v rámci her v živém kasinu.

2. Hráč má možnost nabýt právo používání virtuální měny na webu úhradou ve skutečných penězích nebo s použitím virtuální měny. Získání virtuální měny dává hráči výhradní právo jejího používání v rámci rozsahu hry a v souladu s ní, nabytí jakýchkoliv dalších práv k získané měně (např. vlastnictví) je vyloučeno. Předmětem koupě je výhradně licence, která je omezena z hlediska času, obsahu a místa na použití této měny v rámci rozsahu her na webu a v souladu s nimi.

3. Jakékoliv vrácení peněz, odkoupení nebo náhrada ve skutečných penězích jsou vyloučeny. V případě porušení těchto Smluvních podmínek je provozovatel oprávněn zrušit jakékoliv nebo veškeré licence udělené pro používání virtuální měny. Po vypovězení smlouvy z jakéhokoliv důvodu ihned končí platnost všech možných licencí udělených pro používání virtuální měny. Každá virtuální měna, která je hráči po výpovědi stále dostupná, propadá. Hráč nemá nárok na žádnou náhradu.

4. Hráči je zakázáno převést svůj hráčský účet včetně jakékoliv virtuální měny na něm držené na třetí strany. Hráč potvrzuje a souhlasí s tím, že hráčský účet (řádně nastavený na používání služeb poskytovaných na webu), jakékoliv údaje uložené na serverech provozovatele a jakékoliv obsahy hráče zůstávají výhradním a neomezeným majetkem společnosti.

5. Nabízenou virtuální měnu lze nalézt na webu. Společnost si vyhrazuje právo nabídku virtuální měny kdykoliv změnit, snížit a/nebo zvýšit, a upravit ceny virtuální měny tak, jak považuje za vhodné. Kromě toho je společnost oprávněna dle svého uvážení jakoukoliv nabídku či nabídky virtuální měny ukončit nebo měnu zpřístupnit zdarma nebo za poplatek. Při výkonu tohoto práva nemá provozovatel naprosto žádnou povinnost vůči hráči, který nemá nárok na žádnou formu náhrady za takovou změnu a/nebo ukončení. Ustanovení tohoto článku platí pro veškerou nabízenou virtuální měnu, ať dočasnou, nebo jinak nabízenou. V tomto případě je hráč oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou platností. Jakýkoliv další nárok hráče je vyloučen.

6. Úhradu za virtuální měnu lze provést buď jako jednorázovou platbu, nebo v pravidelných splátkách po stanovenou dobu (měsíc, rok) podle dohody mezi hráčem a provozovatelem.

7. Úhradu virtuální měny skutečnými penězi lze provést s použitím způsobů platby, mezi něž patří kreditní karta, Paysafecard, Ukash, Neteller, Skrill, PayPal, EPS, Paybox, Sofortüberweisung, Giropay, Ideal, Safetypay, Przelewy24, Trustpay, Qiwi, Yandex, Webmoney, Moneta a Pay by SMS. Tyto způsoby platby se občas liší v závislosti na jurisdikci domovského státu hráče a nastavení jeho hráčského účtu. Hráč potvrzuje a souhlasí s tím, že společnost je oprávněna zmíněné způsoby platby dostupné na webu kdykoliv výhradně a zcela dle svého uvážení změnit. Společnost si dále vyhrazuje právo stanovit pro použití určitých způsobů platby konkrétní nezbytné podmínky. Prakticky společnost neposkytuje záruku na nepřetržitou dostupnost dostupných způsobů platby. Aby se zamezilo pochybnostem, hráč má možnost platit za virtuální měnu s použitím peněz, které uložil na příslušný hráčský účet v penězích (jak je podrobně popsáno níže). Společnost k ověření platby použije službu „Auto Capture“. Tato služba umožňuje společnosti získat potvrzení provozovatele platebního systému o úspěšném uhrazení platby hráčem. Po obdržení tohoto potvrzení je hráči obratem připsána virtuální měna na jeho hráčské konto.

8. Při zakoupení ve webovém obchodě podle tohoto dokumentu je virtuální měna hráči přidělena, jakmile je příslušná částka neodvolatelně připsána na účtu společnosti. Veškeré operace na účtech a/nebo peněžní operace jsou kontrolovány společností bez přijetí jakékoliv odpovědnosti. Každý podezřelý účet a/nebo peněžní operace budou nahlášeny příslušným úřadům.

9. Poté, co hráč uskuteční vklad, společnost hráče pečlivě prověří a učiněnou transakci přezkoumá. Společnost si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení přidělení virtuální měny odmítnout nebo stanovit omezení pro částku měny přidělovanou kterémukoliv hráči nebo pro celkovou částku měny přidělovanou provozovatelem. V případě podezření z podvodu, porušení platných zákonů nebo těchto Smluvních podmínek má společnost právo pozastavit procesy získávání a související platební operace až do vyřešení situace k její vlastní spokojenosti. Kromě toho platí podmínky uvedené v bodu I. Sankce za nesprávné chování.

10. Provozovatel je oprávněn zveřejnit veškeré obrázky a/nebo videa přenesené nebo jinak použité hráči během her nebo v souvislosti s nimi (celé nebo z části) a podat o nich zprávu se sdělením přezdívky hráče v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony. To platí rovněž pro videa, obrázky atd. vytvořené hráčem během her nebo v souvislosti s nimi. Pro případ přenášení nebo vytváření videí nebo obrázků, jak je uvedeno výše, hráč výslovně potvrzuje ustanovení tohoto článku a souhlasí s nimi a prakticky podle zákona neodvolatelně společnosti uděluje veškerá výhradní práva používání, využívání, zveřejňování, úprav a kopírování zmíněných zpráv zdarma, bez omezení, pokud jde o předmět, čas a místo. Jakýkoliv nárok hráče na náhradu je vyloučen.

N. Obecná ustanovení pro nabídky sportovního sázení


1. Dle článku 17(2) německého zákona o sázení a loteriích podléhají všechny sázky na v rámci sportovního sázení, které vloží hráči s trvalým bydlištěm nebo s obvyklým místem pobytu v Německu, daňové sazbě 5 %. Z tohoto důvodu společnost odečte 5 % ze všech výher uplatňovaných hráči s trvalým bydlištěm nebo s obvyklým místem pobytu v Německu – ze sázek se žádné srážky provádět nebudou. Aby nedocházelo k tomu, že výhry ze sázky budou po 5% srážce nižší než sázka samotná, nesmějí hráči s trvalým bydlištěm nebo s obvyklým místem pobytu v Německu vsázet na kurz nižší než 1,1, pokud nejde o součást kombinace sázek s minimálním celkovým kurzem 1,07. V nepravděpodobném případě, že kurzy klesnou pod hodnotu 1,07 kvůli zrušené události, na niž si hráč v kombinaci sázek vsadil, bude sázka zrušena a celá částka, kterou hráč v této kombinaci sázek vsadil, mu bude vrácena.

2. Společnost může předepsat určité podmínky na uzavírání sázek ze strany hráčů. Jedná se zejména o:
 • Minimální sázka na sázenku nesmí být méně než 1 euro.
 • Maximální sázka na sázenku nesmí být větší než 25 000 eur.
 • Minimální sázka v rámci jediného sázení nesmí být menší než 1 euro.
 • Minimální sázka na sázení nebo řádek nesmí být menší než 0,10 eur.
 • Maximální možný kurz nesmí být větší než 5 000.
 • Maximální množství výběrů na akumulátoru nesmí být větší než 30.
 • Maximální možné výhry z jakéhokoli jediného sázení nesmějí být větší než 50 000 eur.

Společnost si vyhrazuje právo tyto požadavky čas od času tam, kde to považuje za nutné, změnit.

3. Obecná pravidla sázení, platná pro sportovní sázení nabízené na internetových stránkách, lze otevřít zde https://www.stargames.com/en/help/general-help/betting-rules.

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČET

A. Registrace

1. Úspěšným dokončením registračního procesu se zřídí hráčský účet. Hráčský účet lze používat jako účet ve virtuální měně i jako účet v penězích. Po zřízení účtu ve virtuální měně budou na účet připsány Stars (virtuální měna webu), a to podle těchto Smluvních podmínek. Hráčský účet lze navíc také uložením vkladu na účet změnit na hráčský účet v penězích. Tento vklad v penězích lze použít k získávání balíčku či balíčků hvězd, které mohou být dostupné v rámci webového obchodu nebo jako sázka v rámci her. Stejná přezdívka může být využívána jak na počítači tak pro mobilní verzi platformy.

2. Registrace obsahuje následující informace:
a. Osobní a tajný pseudonym („jméno hráče“, „přezdívku“) – na konkrétní přezdívku neexistuje žádný nárok. Jméno hráče musí být jedinečné a jasně identifikovatelné. Použití nepřístojných, charakterizujících nebo jinak nevyhovujících jmen je zakázáno. Dále je zakázána volba přezdívek, které obsahují internetový odkaz nebo na něj nepřímo poukazují, nebo jména účtů, která nepřímo poukazují na určitá práva hráče (kromě jiného zejména, ne však výhradně, použití výrazu „správce“ (anglicky: administrator)). Společnost si vyhrazuje právo účty s nepřípustnými přezdívkami pozastavit. Po úspěšné změně jejich názvu na přípustnou přezdívku společnost tyto účty znovu povolí.

b. Hráči musejí své jméno hráče a heslo uchovávat v tajnosti, protože každá aktivita u tohoto hráčského účtu bude automaticky přiřazena tomuto hráči. Doporučujeme si heslo nezapisovat, nepoužívat snadno zjistitelná hesla jako například datum narození, telefonní číslo, číslo vozu atd., vytvořit bezpečná hesla pomocí různých druhů znaků, jako jsou velká písmena, malá písmena, číslice nebo zvláštní znaky (např. /?&*). Pokud se domníváte, že utajení hesla bylo ohroženo, důrazně doporučujeme heslo ihned změnit. V souladu s dobrou bezpečnostní praxí je nutné heslo měnit pravidelně. Na konkrétní heslo neexistuje žádný nárok. Od hráčů se však vždy vyžaduje dodržovat doporučení v článku D6 v části I.

c. Adresa pro elektronickou poštu

3. Pro získávání hvězd přes webový obchod a/nebo doplňování peněz na účet musí hráč poskytnout následující doplňující informace, u nichž hráč ručí za jejich přesnost a úplnost po všech stránkách:
a. Jméno a příjmení
b. Adresa
c. Datum narození

4. Společnost je oprávněna poskytnuté informace prověřit. V případě prokázání nepřesnosti poskytnutých informací je společnost oprávněna příslušného hráče z další účasti na službách vyloučit a ponechat si veškeré výhry.

5. Hráči prováděním změn na webu (v sekci Nastavení) bez zbytečného prodlení zajistí, aby údaje poskytnuté v průběhu registrace byly udržovány v aktuálním stavu.

6. Hráči se mohou na platformě zaregistrovat pouze jednou a otevření konta musí provést osobně.

7. Pokud společnost nevydá jiné pokyny, nesmějí se zaměstnanci, vedoucí pracovníci, manažeři, ředitelé, poradci či zástupci v našich pobočkách nebo partnerských společnostech, ani u poskytovatelů nebo prodejců během trvání svého pracovněprávního vztahu a/nebo výkonu činnosti pro společnost účastnit žádných her. Zaměstnanci společnosti ani nikdo jiný s přístupem k vnitřním informacím (například k úplné historii odehraných kol, herní historii, historii peněžních transakcí apod.) nesmějí využívat služby internetového serveru. Toto nařízení má zabránit možnému zneužití vnitřních informací. Z tohoto důvodu si vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, poradci ani jiné osoby provozující obchodní činnost nebo pracující pro společnost nesmějí během doby výkonu činnosti pro společnost otevřít u společnosti účet. Pokud se prokáže, že k takovým pokusům došlo, společnost podnikne příslušné kroky. Tyto kroky budou mít dopad na stávající smlouvu mezi zaměstnancem či jiným vedoucím pracovníkem a společností.

8. Příbuzní (v tomto ustanovení pojem „příbuzní“ znamená manžela/manželku, partnera/partnerku, rodiče, děti nebo sourozence osob uvedených v bezprostředně předcházejícím ustanovení) zaměstnanců, vedoucích pracovníků, manažerů, ředitelů, poradců či zástupců společnosti v našich pobočkách nebo partnerských společnostech, ani u našich poskytovatelů nebo prodejců nesmějí na internetovém serveru hrát a nejsou oprávněni službu přímo či nepřímo využívat. To se však nevztahuje na příbuzné, kteří mají výslovně povoleno na internetovém serveru hrát na základě písemného oprávnění uděleného společností.

9. Pokud dojde k porušení některého z obou bezprostředně předcházejících ustanovení, vyhrazuje si společnost právo uvedený účet okamžitě uzavřít a zrušit výplatu veškerých výher. Tím však nebudou dotčena práva společnosti vůči osobě, která se porušení dopustila, na základě pracovněprávního vztahu ani jiné smlouvy mezi stranami.


B. Neaktivita a zrušení účtů hráčů

1. Pokud hráčský účet zůstává neaktivní (tj. pokud není provedeno žádné přihlášení na web provozovatele) po dobu delší než 12 měsíců, je provozovatel oprávněn účtovat měsíční poplatek za vedení účtu ve výši 5 € (viz článek D.3), a to počínaje 13. měsícem neaktivity. Po 12 měsících nepřerušené neaktivity zašle provozovatel uživateli upomínku prostřednictvím adresy pro elektronickou poštu uložené v údajích o jeho účtu. Po obdržení této zásilky s upomínkou bude mít uživatel 30 dnů k přihlášení se na svůj hráčský účet. Pokud v rámci této 30denní lhůty nebude zaznamenáno žádné přihlášení, bude ze zůstatku odečteno 5 €, a to ze zůstatku ve skutečných penězích nebo ze zůstatku v bonusových penězích. Pokud se hráč v rámci 30denní lhůty přihlásí, nevznikne žádný poplatek. Pokud po13 po sobě jdoucích měsících zůstane účet neaktivní, bude uživateli každý měsíc zaslána poštou upomínka a vznikne měsíční poplatek ve výši 5 €, který bude odečten ze zůstatku skutečných peněz nebo ze zůstatku bonusových peněz na hráčském účtu. V tomto případě má však hráč i nadále možnost se na platformu přihlásit a nechat si vyplatit zbývající kredit. K vyplacení výhry lze použít příslušné platební metody uvedené v rámci těchto VOP.

2. Pokud hráčský účet zůstane neaktivní po dobu delší než 12 měsíců a zůstatek na účtu bude činit 0 €, nevznikne žádný další poplatek. V tomto případě je provozovatel oprávněn hráčský účet zrušit. Zrušen bude také každý další zůstatek hvězd na účtu (viz bod M. Všeobecné podmínky pro virtuální měnu).

3. Poplatek za neaktivitu bude vznikat měsíčně, dokud nebude na webu uskutečněno další přihlášení. Pokud na hráčském účtu uživatele nebude žádný zůstatek ve skutečných nebo bonusových penězích, žádný poplatek za neaktivitu nebude účtován.

4. Účet ve hvězdách je od poplatku za neaktivitu osvobozen. Pokud se však uživatel na web nepřihlásí po dobu 12 měsíců, je provozovatel oprávněn účet hráče zrušit. V tomto případě budou zrušeny také veškeré Stars na účtu (viz bod M. Všeobecné podmínky pro virtuální měnu).

5. Pokud na účtu hráče nebude zaznamenána žádná operace po dobu třiceti měsíců
a na účtu bude stále zůstatek ve skutečných penězích, poukáže provozovatel zbývající zůstatek ve skutečných penězích na bankovní účet hráče. Pokud nebude možno hráče nebo jeho bankovní účet uspokojivě určit, zbývající zůstatek ve skutečných penězích bude za předpokladu, že vůči společnosti nebude uplatněn žádný nárok, poukázán na Malta Gaming Authority (MGA).

6. Hráči je dovoleno požádat o náhradu každého zaplaceného poplatku na neaktivní účet. Náhrada však bude poskytnuta pouze tehdy, pokud hráč může poskytnout postačující důkaz o jednom z následujících případů:
 • kdy hráč nemohl získat přístup ke svému účtu v důsledku chybějícího připojení k internetu;
 • kdy hráč nemohl získat přístup ke svému účtu v důsledku překážek souvisejících se zdravotním stavem;
 • kdy hráč nemohl získat přístup ke svému účtu v důsledku opravdových a skutečných důvodů;
 • kdy hráč účet aktivuje potom, co je veškerý zůstatek ve skutečných penězích nebo v bonusových penězích nastaven na 0 € v důsledku vzniklých poplatků za neaktivní účet, pokud tato aktivace je uskutečněna nejpozději do tří (3) měsíců od vzniku posledního poplatku. V tomto případě provozovatel vyplatí poplatky za neaktivní účet nejvýše za šest (6) měsíců;
a v každé jiné situaci, kdy buď MGA nebo provozovatel považuje žádost hráče za oprávněnou.


C. Sázky a podmínky výher

1. Při hrách mohou hráči hrát proti sobě navzájem a vsadit peníze nebo virtuální měnu. Sázky se stanoví podle klouzavé sazby vysvětlené v nabídce nápovědy ke každé hře.

2. Za vyhrané hry se počítají pouze hry hrané podle platných pravidel hry. Kromě toho musejí mít počítače hráčů po celou dobu hraní hry fungující připojení k hernímu serveru. V případě ztráty připojení během hry existují různé mechanismy, které nastoupí proto, aby hra byla ukončena řádným a poctivým způsobem. Příslušné mechanismy jsou závislé na druhu hrané hry. Další informace o přerušeních her lze nalézt v nabídce nápovědy v sekci Často kladené dotazy.

3. Po řádném výpočtu hry bude celková výše sázek snížená o poplatky společnosti (viz část II článek D.2) připsána na účet vítěze.

4. Společnost si vyhrazuje právo opravit výsledky zpětně nebo prohlásit výsledky za neplatné, pokud byl výsledek hry způsoben technickou závadou, podvodným jednáním hráče nebo falešnou sázkou. Pokud tato oprava vede k zápornému zůstatku na hráčském účtu, je hráč povinen rozdíl vyrovnat připsáním potřebné částky na jeho účet na webu.


D. Poplatky

1. Registrace a zřízení hráčského účtu jsou zdarma.

2. Náhradou za poskytování herních služeb, vedení účtu a získávání hráčů na herním webu si společnost ponechává poplatek (nazvaný „rake“), vypočítaný jako procento částek vsazených hráči. Používá se pohyblivá sazba a vypočítává se v souladu se vsazenými částkami. Použité procento je vysvětleno v sekci s nápovědou k příslušné hře.

3. Po nepřetržité neaktivitě (tj. když na platformě není uskutečněno žádné přihlášení) po dobu alespoň 12 měsíců bude provozovatelem po 13. měsíci nepřetržité neaktivity účtován měsíční poplatek za vedení účtu ve výši 5 €.

4. Za výplaty výher z her založených na dovednostech si společnost účtuje poplatek ve výši 1 €, který bude odečten z převáděných částek. Poplatek za zpracování u provedení výběru závisí na platebním systému zvoleném uživatelem a lze jej zkontrolovat na adrese https://www.stargames.com/web/payment/Payout.

5. Za zrušení a vrácení již uskutečněné platby si provozovatel může účtovat poplatek ve výši 12 €.

6. Za každou upomínku týkající se vrácení platby si provozovatel může účtovat poplatek ve výši 4 €.

7. Za zrušení hráčského účtu si společnost účtuje poplatek ve výši 3 €.

8. Jakékoliv další náklady týkající se převodu peněžních prostředků (např. bankovní poplatky za odchozí platby, za příchozí platby nebo administrativní poplatky) nebo dalších poplatků (např. za vrácení na kreditní kartu nebo poplatky za mezinárodní převody) nese hráč a společnost je oprávněna tyto náklady odepsat z účtu v penězích. Náklady za vrácení nebo neúmyslné platby (např. v důsledku poskytnutí nesprávného čísla účtu nebo nedostatečných peněžních prostředků na účtu), které jsou v rámci odpovědnosti hráče, nese hráč. Právo společnosti uplatňovat nárok na další náhrady škody od hráče (jako například soudní poplatky nebo poplatky vymahatele pohledávek) není dotčeno. Společnost je oprávněna odečíst tyto náklady z účtu hráče a dát vymahateli pohledávek pokyn k vymáhání splatných peněz od hráče na náklady hráče.

9. Veškeré poplatky a/nebo náklady spojené s touto smlouvou obsahují případně daň z přidané hodnoty. To se vztahuje nejen na nákup stars a využívání Gaming Services.

III. ÚČET VE VIRTUÁLNÍ MĚNĚ („ÚČET VE HVĚZDÁCH“)

A. Všeobecná ustanovení

1. Úspěšným dokončením registračního procesu se zřídí „účet ve virtuální měně“. Po zřízení účtu budou na něj zdarma připisovány Stars podle článku I.L těchto Smluvních podmínek. Stars jsou společností přidělovány mimo jiné za registraci a rozsah denní aktivity na webu, aniž je dotčen zmíněný článek I.L.

2. Z výher nevzniká žádný nárok na virtuální měnu. Virtuální měna nebude nikdy vyplacena nebo kdykoliv převedena na ceny nebo peníze (viz bod M. Všeobecná ustanovení pro virtuální měnu). Virtuální měnu lze používat pouze jako sázku v rámci her založených na dovednostech a her v kasinu na webu. Nelze ji použít jako sázku v rámci her v živém kasinu.

3. Každý hráč si může otevřít pouze jeden účet. Registrace účtu ve virtuální měně je zdarma. Použití funkcí účtu ve virtuální měně je možné pouze pomocí aktivačního odkazu zaslaného elektronickou poštou spolu s potvrzením registrace.


B. Platba

1. Stars lze získávat rovněž pomocí platby přes obchod na webu. V tomto případě hráč použije nabízené způsoby platby pro získání určitého balíčku hvězd (stanovených počtů hvězd), které jsou potom po úspěšné úhradě připsány na hráčský účet. Další informace k tomuto tématu lze nalézt v bodu M. Všeobecná ustanovení pro virtuální měnu.

IV. HRÁČSKÝ ÚČET V PENĚZÍCH

A. Všeobecná ustanovení

1. „Účty ve virtuální měně“ lze zdarma změnit na „účty v penězích“. „Účet v penězích“ hráči umožní účast v nabízených hrách a sázení peněz. Aby bylo možno účet změnit tak, jak je zmíněno výše, musí hráč na svůj hráčský účet uložit peníze pomocí způsobů platby dostupných na webu. Sázení peněz v hrách založených na dovednostech, hrách v kasinu a hrách v živém kasinu je dostupné pouze hráčům s trvalým bydlištěm v jurisdikci, která nezakazuje společnostem s licencí k provozování herní činnosti na dálku udělené na Maltě působit na jejím území. Pro účely tohoto článku jsou zákaz nebo jiné ohledně činnosti společnosti v dané jurisdikci určeny provozovatelem výhradně a naprosto dle jeho uvážení.

2. Aby se zamezilo jakýmkoliv pochybnostem, hráč si po změně na hráčský účet v penězích ponechává možnost hrát za virtuální měnu.

3. Pro výplatu vkladu platí ustanovení části IV.C.

4. V okamžiku přijetí prvního vkladu v penězích na účet společnosti otevře společnost pro příslušného hráče „účet v penězích“. Všechny částky převedené na tyto účty v penězích jsou drženy společností jako zmocněncem jménem hráče zdarma (dokud je účet aktivní) a bezúročně. Hráč nesmí společnost považovat za finanční instituci, ani očekávat úrok.

5. Hlavní měnou platformy je euro (€). Pro ukládání vkladů na hráčský účet v penězích jsou k dispozici i další měny. V těchto případech se při převodu na eura použije směnný kurz v okamžiku vkladu. Uživatelský účet je potom veden v eurech. Uživatelský účet se uživateli zobrazí v měně jeho státu za předpokladu, že měna je platformou podporována. Zobrazovanou měnu mohou uživatelé změnit. Všechny částky v jiné měně než v eurech budou vypočteny s použitím aktuálního směnného kurzu Evropské centrální banky.


B. Vklad

1. Vklady na hráčský účet v penězích jsou prováděny převodem peněz na účet společnosti prostřednictvím způsobů platby, mezi něž patří kreditní karta, Paysafecard, Ukash, Neteller, Skrill, PayPal, EPS, Paybox, Sofortüberweisung, Giropay, Ideal, Safetypay, Przelewy24, Trustpay, Qiwi, Yandex, Webmoney, Moneta a Pay by SMS. Tyto způsoby platby se občas liší v závislosti na jurisdikci domovského státu hráče a nastavení jeho hráčského účtu. Společnost si vyhrazuje právo výhradně dle svého uvážení přijímané způsoby platby změnit. Společnost si dále vyhrazuje právo přijmout určité způsoby platby pouze pod podmínkou splnění určitých podmínek. Společnost neručí za to, že všechny způsoby platby budou stále dostupné.

2. Vklad je považován za uložený v okamžiku, kdy je neodvolatelně připsán na účet společnosti a připočten na účet v penězích příslušného hráče. Poté, co hráč uskuteční vklad, společnost hráče pečlivě prověří a učiněnou transakci přezkoumá. Časový úsek – než se vklad objeví na účtu hráče – je závislý na použité platební metodě. Společnost k ověření platby použije službu „Auto Capture“. Tato služba umožňuje společnosti získat potvrzení provozovatele platebního systému o úspěšném uhrazení platby hráčem. Po obdržení tohoto potvrzení je hráči obratem připsána zaplacená částka na jeho hráčské konto. Minimální přípustná výše vkladu činí 10 €. Společnost si vyhrazuje právo výhradně dle svého uvážení limit upravit nebo stanovit další a opakované kontroly vkladů. Každý hráč si může nastavit měsíční limit vkladů. Výše částky také závisí na zvolené platební metodě, maximální limit však nelze překročit. Změna výše částky je možná pouze písemně přes zaměstnance zákaznické podpory, kteří jsou oprávněni limit změnit ve smyslu pravidel zodpovědného hraní. Tato pravidla jsou zveřejňována úřadem MGA (Malta Gaming Authority).

3. Společnost může za určitých podmínek připsat na účet hráče takzvané „bonusové peníze“. Společnost čas od času stanoví podmínky pro připsání bonusu (např. testovacího bonusu, odměny za reklamu) a výši bonusu a vysvětlí je na webu.

4. Bonus je na účtu uveden samostatně. Lze jej vyplatit pouze po jeho přeměně na výhry ve skutečných penězích. Pokud účet obsahuje jak vlastní peníze hráče, tak bonusové peníze, budou bonusové peníze k dispozici pro sázení pouze po použití existujících peněz. Se zavedením konkrétních bonusových systémů mohou být na webu zveřejněny zvláštní podmínky pro bonusy.

5. Váš účet byste neměli využívat k jiným účelům než k použití peněžních prostředků v nabízených hrách.
6. Pro zamezení činnostem v oblasti praní peněz jsou všechny operace na účtech a/nebo peněžní operace kontrolovány provozovatelem. Každý podezřelý účet a/nebo peněžní operace mohou být nahlášeny příslušným úřadům.


C. Výplaty

1. Vyplácení peněžního kreditu nebo jeho části probíhá na přání hráče.. Požadovaná částka výplaty musí činit alespoň 15 €. Počet výběrů může provozovatel v individuálních případech zvýšit. Výhry lze vyplácet pouze na bankovní účet hráče, který o vyplacení výhry požádal. Výhry nelze v žádném případě vyplatit na bankovní účet jiného hráče nebo jakékoliv třetí osoby. Metody výběru peněz, které jsou hráčům k dispozici, lze nalézt na adrese https://www.stargames.com/web/payment/Payout.

2. Vyplacení výhry vyšší než 100 € nelze provést, pokud tyto peníze nebyly použity v žádné hře nebo pouze výjimečně. Provozovatel si vyhrazuje právo takové vyplácení výher odmítnout za účelem zabránění praní peněz. V tomto případě může provozovatel hráče vyzvat k předložení více informací o požadovaném vyplacení výhry a poté dle svého uvážení o vyplacení rozhodnout.

3. Maximální částka, kterou může hráč se skutečnými penězi při výplatě požadovat, závisí na zvolené platební metodě.

4. O výplatu nelze požádat, dokud se hraje hra, do níž je zapojen hráč podávající žádost.

5. Společnost splní platební povinnosti převodem požadovaných splatných částek na účet určený hráčem a zaregistrovaný na jméno hráče nebo jiným platebním systémem, v závislosti na technické dostupnosti na webu. Veškeré splatné transakční náklady (např. za mezinárodní převody) nese hráč. Dále jsou hráčům k dispozici převody na bankovní účet nebo do tzv. „digitální peněženky“ (Wallet). Nabízené platební metody se liší dle země původu hráčů. Dokud nevyvstane problém, vyplácení výhry se provádí na stejný bankovní účet / stejným způsobem platby, jenž byl uveden či zvolen při uskutečnění vkladu. Pro vyplácení výher se používá převod na bankovní účet, kreditní kartu či účty PayPal, Skrill a Neteller. Nabízené platební metody se mění v závislosti na jurisdikci domovského státu hráče a nastavení jeho hráčského konta. Veškeré možnosti vyplácení výher jsou k nahlédnutí na internetových stránkách platformy.

6. Provozovatel důkladně kontroluje hráče, kteří žádají o vyplacení výher. Společnost poukáže finanční prostředky hráči do 5 pracovních dní od obdržení žádosti. Dále si společnost vyhrazuje právo ověřit oprávnění hráče a v případě pochybnosti platbu zadržet. Jako poskytnutí důkazu o nároku se od hráče požaduje předložit na žádost společnosti písemnou žádost o platbu a kopii úředního a platného dokladu totožnosti (pasu, průkazu totožnosti, řidičského průkazu), a to poštou nebo elektronickou poštou. Kontrola průkazu totožnosti je prováděna v průběhu první výplaty výher hráči. Osobní údaje hráče vlastnícího účet v penězích a vlastníka bankovního účtu musejí souhlasit. Společnost je oprávněna před jakoukoliv odchozí platbou požadovat další důkaz identifikující hráče, jeho věk, registrační údaje a informace o uvedeném bankovním účtě.. Za tímto účelem si může vyžádat další dokumenty ověřující údaje uvedené na platformě (např. doklad totožnosti/ cestovní pas a kopie účtů za komunální služby, např. za elektriku). Dále je přípustné požadovat důkaz o finančních prostředcích ve formě kreditní karty či výpisu z účtu. Společnost je oprávněna částky na platformě do poskytnutí dostatečného důkazu zadržet.

7. Pokud byl hráčův účet zablokován a hráč chce přesto získat přístup ke svému kreditu, musí zaslat e-mail na adresu zákaznické podpory support@stargames.com.

8. Společnost dodržuje maltské a evropské zákony, předpisy a směrnice pro prevenci praní peněz a financování terorismu. Podezřelé operace bude společnost zkoumat a v případě potřeby podá zprávu o podezřelé operaci příslušným maltským úřadům. V každém takovém případě je společnosti zakázáno informovat jakékoliv zúčastněné hráče nebo třetí strany, vyjma za omezených okolností, o tom, že je nebo může být prováděno vyšetřování nebo že informace byla nebo může být předána příslušným úřadům. Kromě toho může společnost v případě jakýchkoliv podezřelých operací účet či účty příslušného hráče či hráčů pozastavit, zablokovat nebo uzavřít a peněžní prostředky neposkytnout, jak může být požadováno zákonem a/nebo příslušnými úřady.

V. OCHRANA DAT

1. Při otevření účtu na webových stránkách poskytne hráč společnosti určité osobní údaje a bere v úvahu zpracování těchto dat společností.

2. Při zpracování osobních údajů hráčů se společnost řídí zákonem o ochraně osobních údajů (kapitolou 440 zákonů Malty) a dalšími příslušnými předpisy, vyhláškami a/nebo podobnými normami platnými na Maltě a v Evropské unii, s přihlédnutím ke směrnici o ochraně údajů (směrnici 95/46/ES) a směrnici o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnici 2009/136/ES). V souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů informovala společnost komisaře pro ochranu údajů o zpracovávání osobních údajů hráčů.

3. Přijetím těchto Zásad ochrany soukromí hráč bere na vědomí zpracování svých osobních údajů společností pro následující účely:
a. správa, včetně finanční administrativy, a vedení hráčského účtu;
b. poskytování her a služeb hráči;
c. plnění Smluvních podmínek;
d. realizace a provádění postupů a procesů zaměřených proti praní špinavých peněz;
e. dodržování zákonů a předpisů týkajících se společnosti a/nebo s ní spolupracujících stran;
f. zlepšování našich produktů a služeb;
g. poskytování služeb zákazníkům;
h. provádění průzkumů.

4. Tím, že dáváte souhlas s přijímáním propagačních a marketingových materiálů, souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely (včetně remarketingu) a šíření propagačních materiálů týkajících se společnosti, jejich přidružených stran nebo třetích stran, včetně ale ne bez omezení na nabídky, bonusové programy, aktualizace software, nové hry a další informace, které společnost a/nebo její přidružené strany mohou považovat pro vás za zajímavé.

5. Společnost může Vaše osobní údaje rovněž předat spolupracujícím stranám za účelem jejich využití a zpracování uvedenými spolupracujícími stranami z titulu jejich funkce správce údajů pro účely uvedené v bodu 3 těchto Zásad ochrany soukromí. Tímto berete na vědomí, že vaše data mohou být sdílena se strategickými partner společnosti, jejich zaměstnanci, spolupracovníky, společnostmi skupiny, dodavateli, poskytovateli služeb, pobočkami nebo jinými třetími stranami jednajícími jménem společnosti, kteří mohou být umístěna mimo EU (dále již jen “přidružené strany”).

6. Společnost může také předat vaše osobní údaje přidruženým stranám za účelem užívání a jejich zpracování již zmíněnými přidruženými stranami v postavení správce údajů za účelem specifikoaným v bodu 3 těchto Zásad ochrany soukromí. Přijetím těchto Zásad ochrany soukromí potvrzujete, že nemáte žádné námitky ohledně převodu vašich údajů držených společností.

7. V případě scénářů zamýšlených v bodech 4 a 5 těchto Zásad ochrany soukromí se společnost zavazuje, že uvedené spolupracující strany zaváže k tomu, aby osobní údaje zpracovávaly a využívaly v souladu s principy ochrany údajů obsaženými ve směrnici o ochraně údajů (směrnici 95/46/ES). Všichni zaměstnanci společnosti musí v každém případě splnit podmínky těchto Zásad ochrany soukromí. Tyto Zásady ochrany soukromí stanoví, že zaměstnanci jsou povinni nakládat s informacemi o hráčích jako s přísně důvěrnými. Tato povinnost trvá i v případě, že zaměstnanec ze společnosti odejde.

8. Společnost má povinnost postoupit informace příslušným úřadům zabývajícím se podvodným jednáním, např. možnými trestnými transakcemi a/nebo trestným jednáním. Pokud bude mít společnost nejmenší podezření, že se jedná o trestné transakce a/nebo trestné zaměřeným na vyšetřování podvodných transakcí a/nebo podvodného jednání. Přijetím Zásad ochrany soukromí společnosti udílejí hráči souhlas s ověřením svých údajů a dalších informací o transakcích s využitím databází třetích stran.

9. Společnost může být rovněž požádána, aby poskytla osobní údaje hráčů regulačnímu orgánu a/nebo jiným státním orgánům za účelem splnění svých zákonných či jiných povinností na základě právních předpisů, a hráč souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů pro tyto účely do jakékoliv země a/nebo jakékoliv jurisdikci, v níž se tato/tyto osoba/y a/nebo orgány budou případně nacházet.

10. V souladu s principy ochrany osobních údajů se společnost zavazuje, že bude osobní údaje hráčů uchovávat jen po nezbytně nutnou dobu a za tímto účelem je hráč srozuměn s tím, že jeho/její osobní údaje mohou být postoupeny úřadům s místní jurisdikcí nebo s cizí jurisdikcí za předpokladu, že jsou tyto úřady legálně oprávněny si takovéto informace vyžádat.

11. Společnost je oprávněna ukládat a zpracovávat data o spojení, zejména zdrojové a cílové IP adresy a další soubory protokolu, za účelem ochrany vlastního serveru a serverů třetích stran. Společnost je dále oprávněna zpracovávat údaje z anonymních statistik.

12. Společnost bude používat „cookie“ (malé soubory ukládané prohlížečem při návštěvě webových stránek na harddisk hráče), aby mohla webové stránky přizpůsobovat požadavkům a zájmům hráčů a aby bylo umožněno rozpoznání hráče při jeho příští návštěvě webových stránek. Soubory cookie neobsahují osobní údaje. Hráč souhlasí s tím, aby společnost soubory cookie používala. Hráč si může zvolit omezení ukládání souborů „cookie“ na svém zařízení, i když toto omezení může mít vliv na funkčnost webových stránek.

13. Společnost využije všechny přiměřené prostředky k ochraně údajů hráče uložených na svém serveru. Bez ohledu na to nenese společnost odpovědnost v případě, že se třetí strana nezákonně zmocní těchto údajů a bude je zpracovávat. Veškeré nároky na náhradu škod vznesené vůči společnosti hráčem nebo třetí stranou v souvislosti s takovou událostí jsou výslovně vyloučeny.

14. Hráči mají v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, které má společnost k dispozici. Hráči jsou rovněž oprávněni kdykoliv své příslušné osobní údaje změnit, doplnit či odstranit. Pokud nebudou tyto osobní údaje nutné pro správu webových stránek, pro probíhající soudní řízení, plnění zákonných povinností (zejména povinnosti jejich uchovávaní) nebo pro správní řízení, společnost zajistí, aby byly na požádání odstraněny. Hráči jsou však upozorněni na to, že s odstraněním osobních údajů potřebných pro registraci účtu bude automaticky zrušen i příslušný účet.

15. Hráč potvrzuje, že všechny informace obsažené ve formuláři přihlášky odevzdaném společnosti jsou pravdivé, přesné a úplné a odpovídají jménu/jménům, které/á se nacházejí na kreditních kartách používaných pro vklady a výplaty výher. Společnost musí zajistit, že tato data budou na požádání smazána, pokud nejsou potřebná pro správu nebo správní či administrativní řízení. Hráč je odpovědný za to, aby nás neprodleně informoval o veškerých změnách ve svých osobních údajích.

16. Pokud společnost zjistí, že osoba poskytla v tomto ohledu nepravdivé informace, nezaregistruje této osobě účet a v případě, že účet již byl zaregistrován, společnost registraci dané osoby jako hráče u společnosti okamžitě zruší. Hráč se rovněž zavazuje, že bude tyto informace aktualizovat v případě, že dojde ke změnám v poskytnutých osobních údajích.

17. Provozovatel zajišťuje, že zpracování dat při platebních transakcích probíhá v souladu se směrnicemi PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

VI. ODPOVĚDNOST

1. Společnost a/nebo její pověření zástupci nesou odpovědnost pouze za náhradu škody mimo rozsah zákona o odpovědnosti za výrobek způsobenou záměrně nebo hrubou nedbalostí. Společnost nenese odpovědnost za mírnou nedbalost, případy vyšší moci mimo kontrolu, následné škody, finanční škody, ušlý zisk, ztrátu dat, ušlý úrok a za náhradu škody z nároků třetích stran.

2. Provozovatel nabízí svůj software na internetových stránkách tzv. „jak je vidíte“ – tedy bez jakékoliv záruky či garance. Dále provozovatel neručí za ztráty či škody vzniklé dle domněnky chybami v softwaru. V případě chyb softwaru nebo přerušené hry, dle Remote Gaming Regulations z roku 2004 (Legal Notice 176), bude hráči navrácen veškerý kredit, který byl vsazen do příslušné hry, aby měl hráč stejnou výchozí pozici, jako před začátkem přerušené hry.

3. Společnost nenese odpovědnost za to, že realizace webu a her budou bez přerušení, za to, že nebudou obsahovat žádné chyby v programech, a/nebo za opravu zjištěných chyb nebo za jakékoliv vyplývající škody. Dále nelze společnost činit odpovědnou za to, že web, jeho připojené servery nebo systém třetích stran s přístupem na web obsahují viry nebo jiné poškozující součásti, které by mohly způsobit poškození počítače, technických a/nebo programových prostředků hráče, ani jinou vyplývající škodu. Dále si provozovatel vyhrazuje právo software na stránkách zastavit, aby předešel chybám či napadení viry.

4. Společnost není nijak povinna poskytnout hráčům peněžitou náhradu a nebude odpovědna za žádnou ztrátu, včetně ušlých výher, která může vyplývat ze ztráty připojení při hrách v živém kasinu v důsledku nevhodného technického, programového vybavení a/nebo konfigurací připojení na straně hráče. Podrobné informace o minimálních požadavcích na technické a programové vybavení a připojení pro hraní her v živém kasinu lze nalézt na webu v sekci s nápovědou.

5. Společnost nenese odpovědnost za chyby v průběhu zadávání, ukládání a zpracování dat a za obsah, úplnost a přesnost přenesených dat. Společnost si vyhrazuje zejména právo opravit zjevné chyby během ukládání a zpracování výsledků (např. chyb týkajících se identity hráčů, sázek, cen, stanovených počtů atd.)

6. Společnost nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, které jsou způsobeny nesprávným použitím účtu hráčem nebo třetími stranami.

7. Společnost nenese odpovědnost za obsah hráčů nebo obsah reklamních vložek, vyhrazuje si však právo odstranit obsah, který je v rozporu se zákonem nebo Všeobecnými smluvními podmínkami, když vejdou ve známost, a v případě nařízení tak učinit předat tyto informace úřadům státního žalobce.

8. V případě porušení Všeobecných smluvních podmínek společnosti hráčem zbaví hráč společnost viny za jakékoliv nároky třetích stran a jakékoliv ztráty, náklady nebo náhrady škody z něj vyplývající.

VII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Hráč potvrzuje, že některé z nabízených her obsahují prvek štěstí i prvek dovednosti. Generování prvků štěstí je založeno na mezinárodně uznávaném generátoru náhodných čísel a není společností nijak ovlivňováno. Další informace o generátoru náhodných čísel jsou vysvětleny na webu v sekci s nápovědou.

2. Každý hráč potvrzuje, že společnost je oprávněna dle svého vlastního uvážení odmítnout registraci hráče a omezit nebo zablokovat konkrétním hráčům přístup ke hrám. Nicméně je nutno splnit smluvní závazky již uzavřené mezi společností a hráčem. Dále hráč potvrzuje, že udělení bonusových peněz může být společností odvoláno, a že sázky a výhry hráče lze zadržet, pokud by byly spojeny s účtem, který byl uzavřen nebo omezen, nebo účtem, u kterého není žádný nárok na výhry, protože skončila jeho platnost.

3. O změnách nebo úpravách Všeobecných smluvních podmínek budou hráči informováni elektronickou poštou nebo oznámeními na webu. Hráči jsou povinni se o aktuálních Všeobecných smluvních podmínkách pravidelně informovat. Jakmile proběhne úprava či změna VOP, bude hráč informován pop-up oknem po přihlášení na platformu. Zde je nutné změnu VOP potvrdit.

4. Veškerá oznámení týkající se této smlouvy jsou platná pouze tehdy, pokud jsou zveřejněna na webu nebo zaslána elektronickou poštou na adresu určenou hráčem při registraci nebo po ní.

5. O každých změnách jeho jména, adresy nebo adresy pro elektronickou poštu a čísla účtu hráč společnost bez zbytečného prodlení informuje provedením příslušných úprav na webu. Pokud hráč o těchto změnách neinformuje, budou považovány za závazné poslední zadané údaje.

6. Pokud bude kterékoliv z ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek považováno za neplatné, ostatní ustanovení zůstávají plně platná a účinná.

7. Hráč nepověří žádnou třetí stranu s jakýmikoliv požadavky či pohledávkami vůči provozovateli.

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

1. Společnost se snaží o to, aby svým hráčům stále poskytovala kvalitní služby. Hráči se však mohou z různých důvodů domnívat, že nejsou s úrovní a/nebo kvalitou služby spokojeni, a mohou si přát podat stížnost. Příslušní hráči mohou zaslat e-mail na adresu support@stargames.com naší technické podpoře, přičemž do předmětu e-mailu uvedou slovo „Stížnost“.

2. Náš tým podpory zákazníků se pokusí stížnost hráče vyřídit v přiměřeně nejkratším termínu. Pokud tým podpory nebude moci stížnost vyřešit, předá ji k vyřešení vedení.

3. Hráč v každém případě obdrží odpověď na svoji stížnost ve lhůtě 10 pracovních dnů.

4. Pokud by se hráč domníval, že společnost jeho stížnost nevyřešila postačujícím způsobem nebo že na jeho stížnost neodpověděla, může problém předat přímo maltskému Úřadu pro loterie a hry elektronickou poštou na adresu: complaints.mga@mga.org.mt

Verze 1.19, ze dne 8. září .9.2016.
Kasino na StarGames
...